Reši kviz in se preizkusi v poznavanju življenja našega največjega pesnika. Na koncu boš s prvimi črkami pred odgovorom dobil pravilno geslo.

Kviz o Francetu Prešernu

1.Kdo je bil Prešernov najboljši prijatelj?

s) Miha Kastelic

z) Jernej Kopitar

k) Matija Čop

2. Kateri po vrsti od 8 otrok se je rodil Prešeren?

u) 3

l) 1

e) 7

3. Kdaj praznujemo Prešernov dan?

k) Ko sej je rodil.

b) Ko je postal slaven.

l) Ko je umrl.

4. Kdo je bila mati njegovih otrok?

t) Ana Jelovšek

m) Julija Primic

v) Metka Podboj

5. Katera je bila njegova prva pesem?

r) Povodni mož

u) Zarjavela devičica

n) Vrba

6. Katerega leta se Prešeren vpiše na študij filozofije na ljubljanskem liceju?

k)1821

r)1819

l)1816

7. Kako je bilo ime njegovi prvi hčeri?

n) Rezika

j) Ernestina

a) Katarina

8. Kje in kdaj je umrl?

j) Koper, 1854

h) Vrba,1841

i) Kranj, 1849

9. Katera po vrsti je bila njegova hči Ernestina?

a) 1

d) 2

c) 3

10. Kako je bilo ime njegovemu sinu?

n) Matija

b) Andrej

a) France

12. Kje se je rodil Prešeren?

m) v Kranju

o) v Kopru

n) v Vrbi

Rešitev:

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __

 

Dostopnost